1 شرکت مهندسی فراتک

به وب سایت شرکت مهندسی فراتک خوش آمدید.

امروزه جهان با مشکل کمبود انرژی و آلودگی محیط مواجه است . برای کمک به حل این مشکل، شرکت مهندسی فراتک پیشنهاد بهترین ها را به شما می دهد. با خودروهای الکتریکی، شما صاحب مزیت هایی چون رانندگی آسان،عدم آلودگی اعم از صوتی و زیست محیطی،صرفه جویی در هزینه های روزمره شامل هزینه سوخت، تعمیرات و نگهداری خواهید بود. جهت استفاده از خودروها برای یک روز کامل، تنها چند ساعت شارژ، نیاز شما را برآورده می نماید. بیشتر ...