1 شرکت مهندسی فراتک

اسکوتر الکتریکی CTM HS-125 موجود نیست

ویژگیها
طول دستگاه
1030 میلیمتر
عرض دستگاه
470 میلیمتر
ارتفاع دستگاه
855 میلیمتر
قطر چرخ
190 میلیمتر
وزن دستگاه بدون باطری
36.3 کیلوگرم
شیب حرکت
8 درجه
مسافت قابل پیمایش با هر شارژ
10 کیلومتر
سرعت
6.4 کیلومتر بر ساعت
شعاع چرخش
1005 میلیمتر
عرض صندلی
360 میلیمتر
وزن قابل حمل
115 کیلوگرم
موتور
250 وات
ساخت
تایوان